FIFA: Tevez-saken ikke vårt bord

Heller ikke FIFA er villige til å ta den endelige beslutningen i Tevez-saken og anbefaler nå i ettermiddag de involverte til å ta saken inn for Idrettens voldgiftsnemnd.

Etter at FA, Premier League og FIFA i går møttes i Zürich var det antatt at FIFA skulle ha siste ord, men etter å ha brukt noen timer på å tenke gjennom saken har organisasjonen i dag besluttet at heller ikke de er rette instans og peker nå på Idrettens voldgiftsnemnd (Court of Arbitration, CAS).

Det ser altså ut til å måtte bli privat rettergang for å få løst opp i flokene som har sin bakgrunn i det noe uklare eierforholdet til den argentinske spissen Carlos Tevez som Sir Alex jo som kjent har pekt ut som den antageligvis siste brikken i 07/08-puslespillet.

I en uttalelse heter det i dag: "FIFA har anbefalt at West Ham og Carlos Tevez søker voldgift hos CAS. Under de nåværende omstendigheter ser vi på dette som den mest korrekte veien framover og det som vil være til det beste for alle parter. Vi tror også at dette er det som vil gi den raskeste beslutningen".

CAS har ikke kommet med noen uttalelse i saken enda – spesielt viktig blir det jo å få vite når saken vil kunne komme opp. Om spilleren i det hele tatt er interessant for Manchester United om saken ikke vil kunne bli sluttført før overgangsvinduet stenger 31.august er jo også et av momentene i en av sommerens to argentinske såpeoperaer.

FIFA-talsmann Andreas Herren: "Under de rådende omstendigheter følte vi at det var i alles interesse at saken føres for CAS. Dette betyr ikke at FIFA ikke ønsket å bli involvert – tvert i mot er det vårt råd at dette er veien å gå".

Både Premier League og FA er fornøyde med FIFAs uttalelse og deres synspunkter. En talsmann for Premier League uttaler

– Premier League og FA er takknemlige for at FIFA tok tid til å vurdere saken. Vi støtter anbefalingen fra FIFA om at saken bør tas inn for Idrettens voldgiftsdom.

Manchester United er ikke en part i saken som vil komme til å stå mellom Carlos Tevez og West Ham. Og når disputten endelig blir avgjort vil jo Manchester United, om de fortsatt er interessert, da måtte forholde seg til enten West Ham eller Kia Joorabchian som jo for tiden begge påstår at de har eierinteresser i spilleren.

Kilde: BBC, TeamTalk